prasatko

Jakou částkou pomáhá

Z každého prodaného balíčku papíru MAESTRO standard+, extra a color, Niveus Superior, PAPE exclusive a Trioface jde částka 0,50 Kč na znevýhodněné děti.

Díky Vaší pomoci jsme neziskovým organizacím poslali již přes 1 510 000 Kč a pomohli více než 80 těžce postiženým dětem a podpořili talentované děti z dětských domovů a sociálně slabších rodin. Další desítky tisíc vynáší sbírka každé čtvrtletí.

Částky poukázané za jednotlivé roky:

prosinec 2020 - 85 000 výtěžek za II. pololetí 2020
červenec 2020 - 82 000 výtěžek za I. pololetí 2020

prosinec 2019 - 65 000 výtěžek za II. pololetí 2019
červenec 2019 - 50 000 výtěžek za I. pololetí 2019

srpen 2018 - 150 000 výtěžek za prvních 7 měsíců 2018
prosinec 2018 - 93 000 výtěžek za posledních 5 měsíců 2018

červen 2017 - 50 000 Kč výtěžek za I. pololetí 2017
prosinec 2017 - 60 000 Kč výtěžek za II. pololetí 2017

24. června 2016 - 40 000 Kč výtěžek za I. čtvrtletí
11. října 2016 - 40 000 Kč výtěžek za II. čtvrtletí
15. prosince 2016 - 50 000 Kč výtěžek za III. čtvrtletí 2016
28. 2.2017 - 60 000 Kč výtěžek za IV. čtvrtletí 2016

Prosinec 2015 - výtěžek 70 000 Kč za rok 2015

Za roky 2011  - 2014 vynesla sbírka celkem 630 000 Kč.

Děkujeme!